Okręg wyborczy nr 5
Granice: Wsie: Gilów, Gola Dzierżoniowska
Status: brak list