Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Ślemień przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 23 czerwca 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Ślemień Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Andrzeja Piechy Wójta Gminy Ślemień przed upływem kadencji? 1 643 986
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Ślemień Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Andrzeja Piechy Wójta Gminy Ślemień przed upływem kadencji? 2 849 184 184 6,46% 179 97,28% 165 92,18%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Gminny Ośrodek Kultury "Jemioła", ul. Krakowska 124, 34-323 Ślemień Powszechny Nie Nie 1 648 102 102 6,19% 98 96,08% 91 92,86%
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Żywiecka 38, Kocoń, 34-323 Ślemień Powszechny Tak Nie 571 39 39 6,83% 38 97,44% 34 89,47%
3 Filia Szkoły Podstawowej, ul. Zakopiańska 59, Las, 34-323 Ślemień Powszechny Nie Nie 630 43 43 6,83% 43 100,00% 40 93,02%
Podsumowanie 2 849 184 184 6,46% 179 97,28% 165 92,18%