Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Dołhobyczów przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 23 czerwca 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Dołhobyczów Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Wójta Gminy Dołhobyczów Józefa Demendeckiego przed upływem kadencji ? 1 878 1 127
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Dołhobyczów Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Wójta Gminy Dołhobyczów Józefa Demendeckiego przed upływem kadencji ? 5 001 434 434 8,68% 423 97,47% 372 87,94%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Sala Konferencyjna Urzędu Gminy, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów Powszechny Tak Tak 1 346 134 134 9,96% 131 97,76% 118 90,08%
2 Remiza Strażacka, Witków 119, 22-540 Dołhobyczów Powszechny Nie Nie 400 27 27 6,75% 25 92,59% 19 76,00%
3 Świetlica wiejska, Gołębie 38 3, 22-540 Dołhobyczów Powszechny Nie Nie 306 34 34 11,11% 33 97,06% 25 75,76%
4 Warsztaty Terapii Zajęciowej, Oszczów-Kolonia 30, 22-540 Dołhobyczów Powszechny Tak Nie 630 38 38 6,03% 36 94,74% 33 91,67%
5 Zespół Szkół, Hulcze 37, 22-540 Dołhobyczów Powszechny Nie Nie 783 44 44 5,62% 44 100,00% 41 93,18%
6 Remiza Strażacka, Chłopiatyn 8, 22-540 Dolhobyczów Powszechny Nie Nie 553 24 24 4,34% 24 100,00% 18 75,00%
7 Zespół Szkół, Przewodów 1 3, 22-540 Dołhobyczów Powszechny Nie Nie 734 123 123 16,76% 120 97,56% 110 91,67%
8 Świetlica Wiejska, Horoszczyce 117, 22-540 Dołhobyczów Powszechny Nie Nie 249 10 10 4,02% 10 100,00% 8 80,00%
Podsumowanie 5 001 434 434 8,68% 423 97,47% 372 87,94%