Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwo: Stara Dąbrowa
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Gminne Centrum Kultury, Stara Dąbrowa 30c, 73-112 Stara Dąbrowa PowszechnyTakNie 477 130
27,25%130128 98,46%
Podsumowanie477130
27,25%13012898,46%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DĄBROWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Majdziński Andrzej 38 Stara Dąbrowa 69
53.91% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WIEŚ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Śmigielski Wiesław 48 Stara Dąbrowa 59
46.09% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej