Okręg wyborczy nr 5
Granice: Kukowo, Reszki, Łabętnik
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa, Łabętnik 10, 16-320 Bargłów Kościelny PowszechnyNieNie 331 111
33,53%111111 100,00%
Podsumowanie331111
33,53%111111100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Cholewiński Narcyz 54 Łabętnik 94
84.68% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sierzputowski Tadeusz 48 Łabętnik 17
15.32% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej