Okręg wyborczy nr 7
Granice: Kuźnica
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Urząd Gminy w Sulmierzycach, Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce PowszechnyNieNie 117 33
28,21%3333 100,00%
Podsumowanie11733
28,21%3333100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO NASZYCH WSI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Koliński Jacek Piotr 28 Nowa Wieś 21
63.64% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Moniki Bujak - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bujak Monika Stanisława 35 Nowa Wieś 12
36.36% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej