Okręg wyborczy nr 5
Granice: Sołectwo Tomaszewo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Urząd Gminy, ul. Lipowa 2, Ostrowite, 62-402 ostrowite PowszechnyNieNie 186 99
53,23%9995 95,96%
Podsumowanie18699
53,23%999595,96%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD WIEJSKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rzemyszkiewicz Małgorzata 46 Tomaszewo 25
26.32% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAULINY PRZYBYŁ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Przybył Paulina 32 Tomaszewo 70
73.68% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej