Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwa: Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne, Wólka Kawęcka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Zespół Placówek Oświatowych, Mokrsko Dolne 50a, 28-305 Sobków PowszechnyNieNie 459 258
56,21%258251 97,29%
Podsumowanie459258
56,21%25825197,29%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO CHAJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Chaj Jerzy 58 Mokrsko Dolne 24
9.56% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA BAWOŁ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bawoł Kazimierz Józef 47 Mokrsko Dolne 165
65.74% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOKRSKO RAZEM - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szczerba Jan Tadeusz 63 Mokrsko Górne 62
24.70% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej