Okręg wyborczy nr 9
Granice: Sołectwo Trumiejki: Trumiejki. Sołectwo Grodziec: Grodziec.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
9 Zespół Szkół w Trumiejkach, Trumiejki 42, 82-550 Prabuty PowszechnyNieNie 469 250
53,30%250246 98,40%
Podsumowanie469250
53,30%25024698,40%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szpeflik Tomasz 49 Trumiejki 71
28.86% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Olszańska Monika Aleksandra 30 Grodziec, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 175
71.14% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej