Okręg wyborczy nr 4
Granice: Sołectwa: Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna
Status: Głosowanie nie zostanie przeprowadzone, gdyż liczba kandydatów nie przekracza liczby wybieranych radnych
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Dom Strażaka w Gwoźnicy Dolnej, Gwoźnica Dolna 91, 38-116 Gwoźnica Górna PowszechnyNieNie - - ---- -
6 Dom Wiejski w Gwoźnicy Górnej, Gwoźnica Górna 470, 38-116 Gwoźnica Górna PowszechnyNieNie - - ---- -
Podsumowanie00--00-
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kozdraś Piotr Wacław 42 Gwoźnica Górna Wybrany bez głosowania -
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej