Okręg wyborczy nr 13
Granice: Sołectwo Kruszyn
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul.Szkolna 15, 87-853 Kruszyn PowszechnyTakNie 562 227
40,39%227220 96,92%
Podsumowanie562227
40,39%22722096,92%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCÓW KRUSZYNA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Seklecka Danuta 56 Kruszyn 135
61.36% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rzadkowolska Elżbieta 52 Kruszyn 32
14.55% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDOWCY GMINY WŁOCŁAWEK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Winiecki Jacek 40 Kruszyn 53
24.09% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej