Okręg wyborczy nr 4
Granice: Małe Pułkowo, Lipnica
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa, Wielkie Radowiska, 87-207 Dębowa Łąka PowszechnyNieNie 482 59
12,24%5957 96,61%
Podsumowanie48259
12,24%595796,61%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROBERTA PAPROCKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Paprocki Robert Andrzej 39 Małe Pułkowo 33
57.89% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA LISIŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Lisiński Marcin 26 Małe Pułkowo 24
42.11% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej