Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Niemodlina i Rady Miejskiej w Niemodlinie przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 2 czerwca 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Rada Miejska w Niemodlinie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Niemodlinie przed upływem kadencji? 4 614 2 769
Burmistrz Niemodlina Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Mirosława Stankiewicza Burmistrza Niemodlina przed upływem kadencji? 4 613 2 768
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Miejska w Niemodlinie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Niemodlinie przed upływem kadencji? 10 772 2 070 2 069 19,21% 2 031 98,16% 1 925 94,78%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Sala Obrad Rady Miejskiej, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34a, 49-100 Niemodlin Powszechny Nie Nie 1 230 212 212 17,24% 210 99,06% 201 95,71%
2 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Szkolna 5, 49-100 Niemodlin Powszechny Nie Nie 900 129 129 14,33% 125 96,90% 121 96,80%
3 Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Reymonta 11, 49-100 Niemodlin Powszechny Tak Nie 1 704 305 305 17,90% 304 99,67% 294 96,71%
4 Zespół Szkół, ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin Powszechny Tak Nie 1 628 242 241 14,80% 235 97,51% 223 94,89%
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Nyska 90, Grabin, 49-100 Niemodlin Powszechny Nie Nie 759 217 217 28,59% 213 98,16% 202 94,84%
6 Szkoła Podstawowa, Rogi 10a, 49-156 Gracze Powszechny Nie Nie 882 172 172 19,50% 167 97,09% 150 89,82%
7 Publiczne Gimnazjum, ul. Niemodlińska 21, 49-156 Gracze Powszechny Tak Nie 1 653 383 383 23,17% 376 98,17% 364 96,81%
8 Świetlica wiejska, Magnuszowice 56, 49-156 Gracze Powszechny Nie Nie 351 120 120 34,19% 113 94,17% 103 91,15%
9 Świetlica wiejska, Rzędziwojowice 29a, 49-100 Niemodlin Powszechny Nie Nie 540 100 100 18,52% 98 98,00% 91 92,86%
10 Publiczne Przedszkole, Grodziec 23, 49-100 Niemodlin Powszechny Nie Nie 491 108 108 22,00% 108 100,00% 101 93,52%
11 Świetlica RSP, Wydrowice 7, 49-100 Niemodlin Powszechny Tak Tak 634 82 82 12,93% 82 100,00% 75 91,46%
Podsumowanie 10 772 2 070 2 069 19,21% 2 031 98,16% 1 925 94,78%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Niemodlina Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Mirosława Stankiewicza Burmistrza Niemodlina przed upływem kadencji? 10 772 2 073 2 073 19,24% 2 034 98,12% 1 977 97,20%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Sala Obrad Rady Miejskiej, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34a, 49-100 Niemodlin Powszechny Nie Nie 1 230 212 212 17,24% 209 98,58% 199 95,22%
2 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Szkolna 5, 49-100 Niemodlin Powszechny Nie Nie 900 130 130 14,44% 126 96,92% 123 97,62%
3 Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Reymonta 11, 49-100 Niemodlin Powszechny Tak Nie 1 704 307 307 18,02% 306 99,67% 299 97,71%
4 Zespół Szkół, ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin Powszechny Tak Nie 1 628 242 242 14,86% 236 97,52% 228 96,61%
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Nyska 90, Grabin, 49-100 Niemodlin Powszechny Nie Nie 759 217 217 28,59% 215 99,08% 210 97,67%
6 Szkoła Podstawowa, Rogi 10a, 49-156 Gracze Powszechny Nie Nie 882 172 172 19,50% 166 96,51% 160 96,39%
7 Publiczne Gimnazjum, ul. Niemodlińska 21, 49-156 Gracze Powszechny Tak Nie 1 653 383 383 23,17% 374 97,65% 373 99,73%
8 Świetlica wiejska, Magnuszowice 56, 49-156 Gracze Powszechny Nie Nie 351 120 120 34,19% 115 95,83% 112 97,39%
9 Świetlica wiejska, Rzędziwojowice 29a, 49-100 Niemodlin Powszechny Nie Nie 540 100 100 18,52% 98 98,00% 94 95,92%
10 Publiczne Przedszkole, Grodziec 23, 49-100 Niemodlin Powszechny Nie Nie 491 108 108 22,00% 107 99,07% 104 97,20%
11 Świetlica RSP, Wydrowice 7, 49-100 Niemodlin Powszechny Tak Tak 634 82 82 12,93% 82 100,00% 75 91,46%
Podsumowanie 10 772 2 073 2 073 19,24% 2 034 98,12% 1 977 97,20%