Okręg wyborczy nr 8
Granice: Sołectwo Brudzice
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brudzicach, ul. Radomszczańska 1, Brudzice, 97-565 Lgota Wielka PowszechnyTakNie 605 114
18,84%114112 98,25%
Podsumowanie605114
18,84%11411298,25%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA WOŹNIAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Woźniak Jacek Łukasz 37 Brudzice 80
71.43% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA ZAGÓRSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zagórski Łukasz Paweł 26 Brudzice 32
28.57% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej