Okręg wyborczy nr 1
Granice: Bielino, Liszyno, Rydzyno
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Liszynie, ul. Wawrzyńca Sikory 19, Liszyno, 09-410 Płock PowszechnyTakNie 547 139
25,41%139136 97,84%
Podsumowanie547139
25,41%13913697,84%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA WIEŚ" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Garwacka Katarzyna 49 Bielino 29
21.32% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW W MŁODYCH SIŁA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Niedzielska Andżelika 36 Liszyno 65
47.79% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - "NADWIŚLANIE" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Popławska Elżbieta 64 Rydzyno 42
30.88% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej