Okręg wyborczy nr 4
Granice: Grzymalin
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Grzymalin nr 50, 59-222 Miłkowice PowszechnyNieNie 475 157
33,05%157156 99,36%
Podsumowanie475157
33,05%15715699,36%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENY BARTECKIEJ-WAJMAN - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bartecka - Wajman Magdalena Katarzyna 32 Grzymalin 19
12.18% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI GRZYMALIN - HENRYKA JĘDRZEJCZYKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jędrzejczyk Henryk 62 Grzymalin 63
40.38% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - ROZWÓJ I BEZPIECZEŃSTWO GRZYMALIN - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kajda Marek Roman 43 Grzymalin 74
47.44% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej