Okręg wyborczy nr 12
Granice: Jaworznik, Licealna, Piaski
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Miejski Ośrodek Kultury, ul. Jaworznik 6, 42-580 Wojkowice PowszechnyNieNie 464 92
19,83%9290 97,83%
Podsumowanie46492
19,83%929097,83%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTA BENDKOWSKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bendkowska Dorota Magdalena 59 Wojkowice 36
40.00% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KLAUDIA KOSMALSKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kosmalska Klaudia Adrianna 32 Wojkowice 54
60.00% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej