Okręg wyborczy nr 1
Granice: Mosciska, Laski
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Gminne Przedszkole w Laskach, ul. 3 Maja 43, Laski, 05-080 Izabelin PowszechnyNieNie 1983 310
15,63%310307 99,03%
Podsumowanie1983310
15,63%31030799,03%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA SŁONIA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Słoń Marek 45 Laski , popierany przez Stowarzyszenie Przyjazne Ulice 91
29.64% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HALINY JASIŃSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jasińska Halina 47 Laski 216
70.36% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej