Okręg wyborczy nr 3
Granice: Pomiechówek
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku, Jana Kilińskiego 1, 05-180 Pomiechówek PowszechnyTakNie 766 177
23,11%177175 98,87%
Podsumowanie766177
23,11%17717598,87%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY KRAWCZYK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Krawczyk Dorota Iwona 49 Pomiechówek 77
44.00% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POMIECHOWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Leszczyńska Małgorzata Janina 47 Pomiechówek 98
56.00% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej