Okręg wyborczy nr 5
Granice: Od zachodniej granicy miasta ul. Warszawska do ul. Piłsudskiego, wschodnią stroną ul. Piłsudskiego do ul. Królewskiej, północną stroną ul. Królewskiej do zachodniej granicy miasta, zachodnią granicą miasta do torów PKP. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach ul. Jedwabnej, ul. Piłsudskiego z wyłączeniem bloku przy ul. Piłsudskiego 5, natomiast nie są włączone posesje przy ul. Królewskiej. Z obwodu wyłączony jest również blok przy ul. Okólnej 7
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Klub G.S.M., ul. Piotra Skargi 7, 05-822 Milanówek PowszechnyNieNie 2089 302
14,46%302298 98,68%
Podsumowanie2089302
14,46%30229898,68%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY PODGÓRSKIEJ-PACIOREK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Podgórska-Paciorek Małgorzata 48 Milanówek 138
46.31% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "MILANÓWEK - DZIŚ I JUTRO" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rytwiński Witold Tadeusz 24 Milanówek 160
53.69% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej