Okręg wyborczy nr 3
Granice: Borzęcin Dolny 240-411 Jagniówka 824-887
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym, Borzęcin 321B, 32-825 Borzęcin PowszechnyNieNie 764 141
18,46%141139 98,58%
Podsumowanie764141
18,46%14113998,58%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA PŁACHNO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Płachno Adam Piotr 40 Borzęcin 82
58.99% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WYBIERZMY RAZEM - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Małek Grzegorz Bogusław 36 Borzęcin 57
41.01% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej