Okręg wyborczy nr 9
Granice: Jary, Rościsławice.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
7 Remiza OSP, ul. Żmigrodzka 2, Rościsławice, 55-120 Oborniki Śląskie PowszechnyNieNie 639 195
30,52%195193 98,97%
9 Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, Filia w Rościsławicach, Polna 43, Rościsławice, 55-120 Oborniki Śląskie Zakład pomocy społecznejNieNie 98 55
56,12%5547 85,45%
Podsumowanie737250
33,92%25024096,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBORNICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kawa Mirosław 53 Rościsławice 172
71.67% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEATY DZIAŁAK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Działak Beata Izabela 46 Jary 68
28.33% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej