Okręg wyborczy nr 3
Granice: Sołectwo - Tropie
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa, Roztoka-Brzeziny, 33-316 Rożnów PowszechnyNieNie 427 130
30,44%130126 96,92%
Podsumowanie427130
30,44%13012696,92%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA WOLAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wolak Józef Jan 55 Tropie 64
50.79% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WIEŚ TROPIE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mrzygłód Wiesław 46 Tropie 62
49.21% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej