Okręg wyborczy nr 6
Granice: Celestynów, Modlna
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Zespół Szkół w Modlnej, Modlna 29, 95-035 Ozorków PowszechnyNieNie 315 175
55,56%175172 98,29%
Podsumowanie315175
55,56%17517298,29%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY SOWIŃSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sowińska Anna Marta 32 Modlna 75
43.60% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDNI" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Komorowski Tomasz Grzegorz 41 Modlna 97
56.40% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej