Okręg wyborczy nr 5
Granice: sołectwa: Mołtowo, Pobłocie Małe;
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Urząd Miejski, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno PowszechnyTakNie 279 41
14,70%4140 97,56%
Podsumowanie27941
14,70%414097,56%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Nasza Wspólnota - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szczerba Irena Renata 51 Pobłocie Małe 27
67.50% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Lucjana Makochoń - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Makochoń Lucjan 57 Gościno 6
15.00% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Ryszarda Słomczewskiego - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Słomczewski Ryszard 59 Robuń 7
17.50% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej