Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Mielnik przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 21 kwietnia 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Mielnik Czy jest Pan /Pani za odwołaniem Adama TOBOTY Wójta Gminy Mielnik przed upływem kadencji? 1 709 1 026
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Mielnik Czy jest Pan /Pani za odwołaniem Adama TOBOTY Wójta Gminy Mielnik przed upływem kadencji? 2 319 526 526 22,68% 516 98,10% 482 93,41%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Wiejski Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji, Wilanowo 72, 17-307 Mielnik Powszechny Tak Nie 497 134 134 26,96% 132 98,51% 123 93,18%
2 Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Bugowa 10, 17-307 Mielnik Powszechny Nie Tak 1 220 182 182 14,92% 177 97,25% 168 94,92%
3 Świetlica wiejska, Moszczona Królewska 55, 17-307 Mielnik Powszechny Nie Nie 602 210 210 34,88% 207 98,57% 191 92,27%
Podsumowanie 2 319 526 526 22,68% 516 98,10% 482 93,41%