Okręg wyborczy nr 3
Granice: Radawa, Nielepkowice
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Świetlica Wiejska w Radawie, Radawa, 37-523 Radawa PowszechnyNieNie 311 120
38,59%120117 97,50%
11 Dom Kultury w Nielepkowicach, Nielepkowice, 37-522 Wiązownica PowszechnyNieNie 328 223
67,99%223220 98,65%
Podsumowanie639343
53,68%34333798,25%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA KIPCZAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 KIPCZAK JAN 51 NIELEPKOWICE 187
55.49% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA CETNAROWICZ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 CETNAROWICZ BARBARA 40 NIELEPKOWICE 150
44.51% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej