Okręg wyborczy nr 5
Granice: Walendów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, ul. Warszawska 15, 05-830 Nadarzyn PowszechnyTakNie 390 126
32,31%126126 100,00%
Podsumowanie390126
32,31%126126100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA BURAKOWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Burakowski Krzysztof Paweł 58 Walendów 74
58.73% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNA SPRAWA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Krasucka Joanna Marianna 57 Walendów 52
41.27% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej