Okręg wyborczy nr 7
Granice: Podedwórze - granica wsi
Status: brak list