Okręg wyborczy nr 5
Granice: Sołectwo Chwalisław
Status: brak list