Okręg wyborczy nr 12
Granice: sołectwa: Majdany, Ladorudz, Grabina Wielka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Szkoła Podstawowa, Chełmno 86, 62-660 Dąbie PowszechnyNieNie 361 206
57,06%206203 98,54%
Podsumowanie361206
57,06%20620398,54%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WANDY RÓŻYCKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Różycka Wanda Jadwiga 59 Ladorudz 16
7.88% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA SERAFINOWICZA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Serafinowicz Mirosław Stanisław 56 Grabina Wielka 76
37.44% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI MAJDANY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Antosiak Roman Henryk 60 Majdany 74
36.45% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Maciejewska Alicja Anna 56 Ladorudz 37
18.23% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej