Okręg wyborczy nr 3
Granice: Brzeźnio, Pustelnik
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Szkoła Podstawowa w Brzeźniu, Szkolna 2, 98-275 Brzeźnio PowszechnyTakNie 665 335
50,38%335330 98,51%
Podsumowanie665335
50,38%33533098,51%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA MACUGI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Macuga Kazimierz Idzi 66 Brzeźnio 98
29.70% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE BRZEŹNIO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szymczak-Świtała Agnieszka 36 Brzeźnio 35
10.61% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Danuty Wiertelak - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wiertelak Danuta Iwona 48 Brzeźnio 165
50.00% Tak
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Mariusza Kupisa - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kupis Mariusz 45 Brzeźnio 32
9.70% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej