Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Boleszkowice przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 7 kwietnia 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Boleszkowice Cze jest Pan/Pani za odwołaniem Wójta Gminy Boleszkowice Jana Krzywickiego przed upływem kadencji? 1 398 839
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Boleszkowice Cze jest Pan/Pani za odwołaniem Wójta Gminy Boleszkowice Jana Krzywickiego przed upływem kadencji? 2 353 357 357 15,17% 345 96,64% 308 89,28%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Urząd Gminy, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice Powszechny Nie Nie 1 435 189 189 13,17% 182 96,30% 162 89,01%
2 Budynek po byłej szkole podstawowej, Namyślin 21, 74-406 Namyślin Powszechny Tak Nie 918 168 168 18,30% 163 97,02% 146 89,57%
Podsumowanie 2 353 357 357 15,17% 345 96,64% 308 89,28%