Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Nasielska przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 7 kwietnia 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Nasielska Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Grzegorza ARCISZEWSKIEGO Burmistrza Nasielska przed upływem kadencji ? 7 637 4 583
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Nasielska Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Grzegorza ARCISZEWSKIEGO Burmistrza Nasielska przed upływem kadencji ? 15 823 5 912 5 902 37,30% 5 804 98,34% 3 309 57,01%

Referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
Burmistrz Nasielska został odwołany, gdyż za odwołaniem organu oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Liceum Ogólnokształcące, ul.Starzyńskiego 10, 05-190 Nasielsk Powszechny Nie Nie 1 669 686 686 41,10% 674 98,25% 379 56,23%
2 Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul.Staszica 1, 05-190 Nasielsk Powszechny Nie Tak 2 174 892 891 40,98% 883 99,10% 472 53,45%
3 Szkoła Podstawowa im. St. Starzyńskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 23, 05-190 Nasielsk Powszechny Tak Nie 2 270 900 900 39,65% 886 98,44% 473 53,39%
4 Zespół Szkół Nr 2, ul. Kolejowa 65, Stare Pieścirogi, 05-191 Nasielsk Powszechny Nie Nie 2 250 833 825 36,67% 825 100,00% 518 62,79%
5 Zespół Szkół Zawodowych, ul.Lipowa 10, 05-190 Nasielsk Powszechny Tak Nie 1 054 313 313 29,70% 301 96,17% 172 57,14%
6 Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 48, 05-190 Nasielsk Powszechny Nie Nie 1 006 349 349 34,69% 341 97,71% 115 33,72%
7 Szkoła Podstawowa, Budy Siennickie, 05-190 Nasielsk Powszechny Nie Nie 2 005 825 824 41,10% 817 99,15% 475 58,14%
8 Ośrodek Zdrowia, ul.Sikorskiego 1, Stare Pieścirogi, 05-191 Nasielsk Powszechny Nie Nie 1 163 376 376 32,33% 369 98,14% 238 64,50%
9 Szkoła Podstawowa, Dębinki, 05-191 Nasielsk Powszechny Nie Nie 1 019 447 447 43,87% 433 96,87% 313 72,29%
10 Zespół Szkół Nr 3, Cieksyn, 05-192 Cieksyn Powszechny Nie Nie 1 140 262 262 22,98% 249 95,04% 138 55,42%
11 Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku, Tadeusza Kościuszki 25, 05-190 Nasielsk Zakład pomocy społecznej Tak Nie 73 29 29 39,73% 26 89,66% 16 61,54%
Podsumowanie 15 823 5 912 5 902 37,30% 5 804 98,34% 3 309 57,01%