Okręg wyborczy nr 9
Granice: Czerwieniec, Stachów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Żelowice 24, 57-150 Prusy PowszechnyNieNie 208 143
68,75%143141 98,60%
Podsumowanie208143
68,75%14314198,60%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI STACHÓW - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wołoszczak Andrzej Jan 59 Stachów 70
49.65% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZERWIENIEC-STACHÓW 2013 - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Białkowska Teresa 54 Czerwieniec 71
50.35% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej