Okręg wyborczy nr 4
Granice: Sołectwo: Karwice
Status: brak list