Okręg wyborczy nr 1
Granice: Miasto Pieniężno, ulice: Braniewska, Cmentarna, Dębowa, Dworcowa, Generalska, Kolejowa, Kościuszki, Królewiecka, Mickiewicza, Ogrodowa, Projektowana, Sadowa, Sienkiewicza, Zawadzkiego, Lipowa, Brzozowa, Wiśniowa, Akacjowa
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Środowiskowy Dom Samopomocy - "Bajka", ul.Sienkiewicza 2, 14-520 Pieniężno PowszechnyTakNie 1485 276
18,59%276271 98,19%
Podsumowanie1485276
18,59%27627198,19%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Józefa Szwedko - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szwedko Józef, Tadeusz 64 Pieniężno 93
34.32% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIA MICHALKIEWICZ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Michalkiewicz Maria 56 Pieniężno 178
65.68% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej