Okręg wyborczy nr 1
Granice: Lesko - ulice: Smolki, Słowackiego, Osiedlowa, Szopena, Widokowa, Ogrodowa, Spacerowa, Słoneczna, Unii Brzeskiej, Basztowa, Kmity, Kaczkowskiego, Żeromskiego, Źródlana, Ossolińskich, Konopnickiej, Zielona
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa, ul. Smolki 2, 38-600 Lesko PowszechnyNieNie 1508 295
19,56%295293 99,32%
2 Przedszkole Samorządowe, ul. Zygmunta Kaczkowskiego 26, 38-600 Lesko PowszechnyNieNie 1077 143
13,28%143143 100,00%
Podsumowanie2585438
16,94%43843699,54%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Owsiany Ryszard 67 Lesko, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 27
6.19% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sowa Dariusz 45 Lesko 61
13.99% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESKO 2013 - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wermiński Mariusz Jan 47 Lesko 175
40.14% Tak
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "LEPSZE JUTRO" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gembuś Robert Krzysztof 40 Lesko 57
13.07% Nie
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM dla LESKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Radłowski Janusz Ludwik 70 Lesko 116
26.61% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej