Okręg wyborczy nr 1
Granice: sołectwo Lanckorona
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Gminny Osrodek Kultury w Lanckoronie, Lanckorona 473, 34-143 Lanckorona PowszechnyTakNie 1640 253
15,43%253250 98,81%
Podsumowanie1640253
15,43%25325098,81%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Chorąży Krzysztof Wojciech 49 Lanckorona 100
40.00% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kucharczyk Ryszard Stanisław 57 Lanckorona 69
27.60% Nie
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY SROKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sroka Elżbieta Anna 28 Lanckorona 27
10.80% Nie
Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIELONA LANCKORONA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mazur Alan Mateusz 31 Lanckorona 54
21.60% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 2
Granice: sołectwa Izdebnik i Podchybie
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Zespół Szkół w Izdebniku, Izdebnik 219, 34-144 Izdebnik PowszechnyNieNie 1732 279
16,11%279261 93,55%
Podsumowanie1732279
16,11%27926193,55%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Chorąży Rafał Adrian 19 Lanckorona 10
3.83% Nie
2 Łopata Mikołaj Bożydar 19 Izdebnik 51
19.54% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Piekarz Mariusz Julian 46 Izdebnik 100
38.31% Tak
2 Radoń Iwona Teresa 32 Izdebnik 85
32.57% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA - IZDEBNIK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kwaśnica Karolina Maria 22 Izdebnik 80
30.65% Nie
2 Radoń Zbigniew Józef 35 Izdebnik 70
26.82% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA WIEŚ PODCHYBIE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Leniartek Grzegorz Robert 39 Podchybie 60
22.99% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej