Okręg wyborczy nr 2
Granice: Lipnice
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Kocierzew Południowy 103, 99-414 Kocierzew PowszechnyNieNie 172 92
53,49%9289 96,74%
Podsumowanie17292
53,49%928996,74%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESIEWICZ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Lesiewicz Piotr 18 Lipnice 42
47.19% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LIPNICE PRZYSZŁOŚCI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Marczak Mariusz 26 Lipnice 47
52.81% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej