Okręg wyborczy nr 3
Granice: Sołectwo Żychlin Sołectwo Janowice
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Zespół Szkół, ul. Parkowa 11, Żychlin, 62-571 Stare Miasto PowszechnyTakNie 1736 389
22,41%389384 98,71%
Podsumowanie1736389
22,41%38938498,71%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAJMY RAZEM - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Strużyńska Emilia 36 Janowice 55
14.32% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA ŚLIWIŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Śliwiński Wojciech 62 Janowice 45
11.72% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ziajka Monika 39 Żychlin 110
28.65% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW M. KUJAWY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kujawa Mirosław 50 Janowice 25
6.51% Nie
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mijalski Marek 58 Żychlin 149
38.80% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej