Okręg wyborczy nr 2
Granice: Milejczyce II, ulice: 3 Maja do nr 52, Kozłowa, Magazynowa, Mała, Mietlicka, Nowy Świat, Sadowa, Sklepowa, Św. Barbary od nr 41, Zabłocka, Jałtuszczki.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Zespół Szkół w Milejczycach, ul. Szkolna 2, 17-332 Milejczyce PowszechnyNieNie 361 191
52,91%191188 98,43%
Podsumowanie361191
52,91%19118898,43%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NIE JESTEŚ SAM" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Milniczuk Sławomir 57 Milejczyce 97
51.60% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Matujewicz Eugeniusz 57 Milejczyce 91
48.40% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej