Okręg wyborczy nr 4
Granice: Sołectwo: Sochocin
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych, ul. Szkolna 17, 09-110 Sochocin PowszechnyTakNie 1643 450
27,39%450447 99,33%
Podsumowanie1643450
27,39%45044799,33%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA SZABRAŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szabrański Łukasz 23 Sochocin 167
37.36% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIELONY SOCHOCIN - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Walczewski Ireneusz Jerzy 53 Sochocin 68
15.21% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOLANTY MARII KOCHANOWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kochanowska Jolanta Maria 59 Sochocin 76
17.00% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Orłowski Przemysław Janusz 34 Sochocin 136
30.43% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej