Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - ponowne głosowanie w dniu 24-03-2013
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Czarnecki Krzysztof Władysław 55 średnie Trzcianka, członek Prawa i Sprawiedliwości KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA CZARNECKIEGO 2990 54.29% Tak
2 Ignasiński Włodzimierz Stanisław 50 wyższe Trzcianka, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WŁODZIMIERZA IGNASIŃSKIEGO" 2517 45.71% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - ponowne głosowanie w dniu 24-03-2013
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Zespół Szkół Technicznych, ul. 27 Stycznia 100, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 1612 428428 26,55%
427 99,77%
2Szkoła Podstawowa nr 2, ul. F.Chopina 36, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 1531 485484 31,61%
483 99,79%
3Gimnazjum Nr 2, ul. F. Chopina 36, 64-980 Trzcianka Powszechny Tak Nie 1557 410410 26,33%
409 99,76%
4Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. W. Broniewskiego 2, 64-980 Trzcianka Powszechny Tak Nie 1416 469469 33,12%
465 99,15%
5Gimnazjum Nr 1, ul. St. Staszica 6, 64-980 Trzcianka Powszechny Tak Nie 1554 627627 40,35%
617 98,41%
6Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Gen.W. Sikorskiego 26, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 1374 395395 28,75%
392 99,24%
7Liceum Ogólnokształcące, ul. S. Żeromskiego 28, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 1546 499499 32,28%
489 98,00%
8Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, os. J. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka Powszechny Tak Nie 1589 495495 31,15%
490 98,99%
9Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3, os. J. Słowackiego 24a, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 1478 496496 33,56%
493 99,40%
10Szkoła Podstawowa, Siedlisko 160, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 733 230230 31,38%
224 97,39%
11Gminne Przedszkole w Siedlisku, oddział w Nowej Wsi, Nowa Wieś 37, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 587 170170 28,96%
169 99,41%
12Szkoła Podstawowa, Przyłęki 38A, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 506 130130 25,69%
130 100,00%
13Szkoła Podstawowa, Łomnica 7, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 515 105105 20,39%
105 100,00%
14Szkoła Podstawowa, Rychlik 16, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 610 130130 21,31%
127 97,69%
15Gminne Przedszkole w Białej, oddział w Radolinie, Radolin 24, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 410 100100 24,39%
99 99,00%
16Gminne Przedszkole nr 2 w Trzciance, oddział w Niekursku, ul. Szkolna 2, Niekursko, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 410 101101 24,63%
99 98,02%
17Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance, Szkoła Filialna, Stobno 60, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 609 115115 18,88%
112 97,39%
18Szkoła Podstawowa, ul. Parkowa 1, Biała, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 1055 170170 16,11%
167 98,24%
19Szpital Powiatowy w Trzciance, ul. gen. W.Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka Szpital Tak Nie 22 1010 45,45%
10 100,00%
Ogółem 19114 5565 5564 29,11%
5507 98,98%

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 10-03-2013
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Birula Piotr 48 wyższe Trzcianka, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA BIRULI "INICJATYWA OBYWATELSKA" 990 18.89% Nie
2 Czarnecki Krzysztof Władysław 55 średnie Trzcianka, członek Prawa i Sprawiedliwości KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA CZARNECKIEGO 1597 30.47% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3 Dopieralska Ewa 34 średnie Trzcianka, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWA TRZCIANKA" 596 11.37% Nie
4 Ignasiński Włodzimierz Stanisław 50 wyższe Trzcianka, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WŁODZIMIERZA IGNASIŃSKIEGO" 2058 39.27% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 10-03-2013
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Zespół Szkół Technicznych, ul. 27 Stycznia 100, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 1612 388388 24,07%
385 99,23%
2Szkoła Podstawowa nr 2, ul. F.Chopina 36, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 1533 436436 28,44%
435 99,77%
3Gimnazjum Nr 2, ul. F. Chopina 36, 64-980 Trzcianka Powszechny Tak Nie 1560 428428 27,44%
424 99,07%
4Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. W. Broniewskiego 2, 64-980 Trzcianka Powszechny Tak Nie 1423 439439 30,85%
435 99,09%
5Gimnazjum Nr 1, ul. St. Staszica 6, 64-980 Trzcianka Powszechny Tak Nie 1556 632632 40,62%
615 97,31%
6Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Gen.W. Sikorskiego 26, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 1377 366366 26,58%
360 98,36%
7Liceum Ogólnokształcące, ul. S. Żeromskiego 28, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 1539 488488 31,71%
481 98,57%
8Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, os. J. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka Powszechny Tak Nie 1585 505505 31,86%
498 98,61%
9Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3, os. J. Słowackiego 24a, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 1479 482482 32,59%
477 98,96%
10Szkoła Podstawowa, Siedlisko 160, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 734 201201 27,38%
194 96,52%
11Gminne Przedszkole w Siedlisku, oddział w Nowej Wsi, Nowa Wieś 37, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 589 151151 25,64%
151 100,00%
12Szkoła Podstawowa, Przyłęki 38A, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 505 127127 25,15%
127 100,00%
13Szkoła Podstawowa, Łomnica 7, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 515 116116 22,52%
113 97,41%
14Szkoła Podstawowa, Rychlik 16, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 608 120120 19,74%
118 98,33%
15Gminne Przedszkole w Białej, oddział w Radolinie, Radolin 24, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 413 101101 24,46%
100 99,01%
16Gminne Przedszkole nr 2 w Trzciance, oddział w Niekursku, ul. Szkolna 2, Niekursko, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 409 8282 20,05%
82 100,00%
17Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance, Szkoła Filialna, Stobno 60, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 610 9999 16,23%
99 100,00%
18Szkoła Podstawowa, ul. Parkowa 1, Biała, 64-980 Trzcianka Powszechny Nie Nie 1056 153153 14,49%
145 94,77%
19Szpital Powiatowy w Trzciance, ul. gen. W.Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka Szpital Tak Nie 28 22 7,14%
2 100,00%
Ogółem 19131 5316 5316 27,79%
5241 98,59%