Okręg wyborczy nr 2
Granice: Sołectwo Wola Libertowska
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 budynek byłej Szkoły Podstawowej, Wola Libertowska 26a, 42-439 Żarnowiec PowszechnyNieNie 421 98
23,28%9892 93,88%
Podsumowanie42198
23,28%989293,88%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI W GMINIE ŻARNOWIEC - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pająk Paweł 29 Wola Libertowska 58
63.04% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Ireneusza Kempczyńskiego - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kempczyński Ireneusz Krzysztof 48 Wola Libertowska 34
36.96% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej