Okręg wyborczy nr 4
Granice: Sołectwa : Czepurka, Pabianice, Piasek, Skowronów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Gimnazjum, Żurawska 2, Piasek, 42-253 Janów PowszechnyNieNie 702 299
42,59%299298 99,67%
Podsumowanie702299
42,59%29929899,67%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Tomzik Radosław Tomasz 30 Skowronów 34
11.41% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Ziemia Janowska - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ścigaj Joanna Maria 57 Piasek 152
51.01% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTYNY KNYSAK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Knysak Krystyna Zofia 57 Czepurka 74
24.83% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA GRZYWNY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Grzywna Rafał Józef 36 Piasek 38
12.75% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej