Okręg wyborczy nr 10
Granice: Sołectwo: Olszanka, Sucha Huta
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa (Trzepowo), ul. Długa 1, Borowina, 83-047 Przywidz PowszechnyNieNie 258 158
61,24%158153 96,84%
Podsumowanie258158
61,24%15815396,84%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAJA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szulist Piotr 32 Sucha Huta 65
42.48% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GOSPODARNI DLA GMINY" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Lipski Mariusz Andrzej 39 Olszanka 88
57.52% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej