Okręg wyborczy nr 13
Granice: Kocmyrzów, Głęboka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
9 Gminna Biblioteka Publiczna Kocmyrzów-Luborzyca /była Szkoła Filialna/, Kocmyrzów 68, 32-010 Luborzyca PowszechnyNieNie 1065 164
15,40%164160 97,56%
Podsumowanie1065164
15,40%16416097,56%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DAMY RADĘ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gomółka Michał Paweł 28 Kocmyrzów 119
74.38% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zbroja Marek 50 Dojazdów 41
25.63% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej