Okręg wyborczy nr 3
Granice: Grabowiec, Siedlisko
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa, ul. Wojsławska 1, 22-425 Grabowiec PowszechnyNieNie 806 161
19,98%161159 98,76%
Podsumowanie806161
19,98%16115998,76%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rachańska Agnieszka 35 Grabowiec 70
44.03% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "CZAS NA ZMIANY" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wiśniewska Ewa 49 Grabowiec 24
15.09% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Saluk Zdzisław 63 Grabowiec 46
28.93% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZOFII LIPIAK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Lipiak Zofia Lucyna 49 Grabowiec 19
11.95% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej