Okręg wyborczy nr 5
Granice: ulice: Polna, Wojska Polskiego, Wolności od nr 1-3c, Wypoczynkowa, Wyzwolenia
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Gimnazjum, ul. Wojska Polskiego 19, 68-208 Łęknica PowszechnyTakNie 491 135
27,49%135135 100,00%
Podsumowanie491135
27,49%135135100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SEBASTIANA KOŃCOWIK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Końcowik Sebastian Edward 30 Łęknica 44
32.59% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOLANTY WÓJCIK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wójcik Jolanta Ewa 45 Łęknica 44
32.59% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA KRAWCA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Krawiec Arkadiusz 45 Łęknica 47
34.81% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej